Jak zostać kardiologiem

Kardiolog, powszechnie nazywany kardiologiem, to lekarz, który przeszedł dodatkowe szkolenie w zakresie leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i serca.

Specjalista kardiologii jest zwykle przeszkolony w czterech podstawowych obszarach: kardiologii, elektrokardiografii, kardiochirurgii i chorobach naczyń płucnych. Kardiolog musi ukończyć co najmniej cztery lata w akredytowanej uczelni. To zawiera:

– cztery lata w akredytowanej szkole medycznej lub na uniwersytecie. – cztery lata pobytu jako lekarz w szpitalu z filią szpitala. – dwa lata pobytu w szpitalu w rejonie specjalizującym się w opiece sercowo-naczyniowej.

– Po ukończeniu czterech lat student musi zdać egzamin pisemny zwany egzaminem NCLEX-PN z zakresu kardiologii. Ten egzamin można zdawać online i zdać w ciągu czterech do sześciu miesięcy. Specjalista kardiolog musi również mieć możliwość przystąpienia do co najmniej trzech egzaminów certyfikowanych przez komisję.

– Po zakończeniu badania kardiolog musi posiadać certyfikat American Heart Association (AHA). Jest to indywidualna licencja dla każdego specjalisty kardiologii. Certyfikat AHA jest dowodem na to, że kardiolog osiągnął kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza w tej specjalności i posiada kwalifikacje do pomocy pacjentom z różnymi schorzeniami leczonymi przez lekarzy.

– Ponadto kardiolog musi mieć również uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w wybranym przez siebie stanie, w którym wykonuje praktykę. W większości stanów kardiolog musi spełnić wymagania praktyki lekarskiej w zakresie przepisywania leków, podawania tlenu, a nawet prowadzenia placówki chirurgicznej i zatrzymania krążenia. Stany Maryland, Massachusetts, New Jersey i Virginia wymagają od lekarzy zarejestrowania się w American College of Cardiology, organizacji uznawanej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Rada dyrektorów AHA ustala zasady i przepisy, którym podlegają kardiologowie.

– Podczas gdy specjalista kardiologii może być uważany za „lekarza” w niektórych jurysdykcjach, inne jurysdykcje pozwalają na określanie specjalisty kardiologii mianem „lekarza”. W każdym razie ważne jest, aby kardiolog rozumiał różne terminy używane w warunkach medycznych.

– Kardiolog to nie tylko lekarz, ale także dyplomowana pielęgniarka (RN), która wykonuje różnorodne obowiązki związane ze specjalizacją lekarza. Koordynuje również opiekę zdrowotną pacjenta i ściśle współpracuje z lekarzem.

– W wielu przypadkach lekarz pracuje pod ścisłym nadzorem kardiologa.

Obejmuje to udzielanie lekarzowi i pacjentowi porad medycznych oraz rekomendowanie leczenia. – Kardiolog jest główną osobą odpowiedzialną za decyzje zdrowotne pacjenta, ale kieruje go również do lekarza w celu bardziej specjalistycznego leczenia pacjenta.

– Niektórzy specjaliści kardiologii specjalizują się w określonej części ciała, np. Rehabilitacji kardiologicznej. Specjalista rehabilitacji kardiologicznej zwykle pracuje z pacjentami, którzy przeszli zatrzymanie krążenia. Specjalista rehabilitacji ściśle współpracuje z lekarzem w celu ustalenia najlepszego sposobu postępowania w celu przywrócenia pacjentowi sprawności fizycznej.

– Kardiologia to jedna z najstarszych i najbardziej szanowanych dziedzin medycyny na świecie. Wykwalifikowany kardiolog może spodziewać się wielu pacjentów w trakcie swojej kariery.

– Chociaż medycyna kardiologiczna jest szeroko akceptowana przez większość ludzi, istnieją pewne kontrowersje wokół roli kardiologii w Stanach Zjednoczonych. Kardiologia była kiedyś lekceważona przez wielu lekarzy, ponieważ wielu uważało, że serce jest sercem ludzkiego ciała i że kardiolog może pracować tylko w celu leczenia serca.

Wraz z rozwojem technologii specjalista kardiologii przestał być postrzegany jako „szlachetny” zawód. Obecnie lekarze w całym kraju szukają nowych sposobów na poprawę jakości życia i ograniczenie problemów zdrowotnych związanych z tą chorobą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *