Fakty na temat białek

Białka są ważną klasą makrocząsteczek, które są obecne we wszystkich organizmach żywych. Rzućmy okiem na niektóre z najważniejszych faktów na temat białek. Białka są złożone ze związków organicznych. Składniki, które tworzą białka to węgiel, wodór, azot, tlen i siarkę. Białka jest jedynym źródłem azotu w organizmie. Białka są zbudowane z polimerów aminokwasów. Aminokwasy te są […]